Jordprøvene er det viktigste grunnlaget for riktig og god gjødslingsplanlegging,- og rett kalking.

Det er krav om godkjente jordprøver som grunnlag for gjødslingsplan og vi har presist utstyr som sikrer at prøvene blir mest mulig representative og gir beste utgangspunkt for god avling og økonomi.

Vi inkluderer:

  • Representative prøver fra dine jordskifter
  • GPS-basert prøveuttaking
  • Webtilgang over skifter og prøvepunkter
  • Formidling av jordprøvene direkte til Eurofins for analyse

Har du noen spørsmål?

Ole Kristian Snekkerbakken

+47 941 60 860

Klar til å jobbe sammen?

Kontakt oss